Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze

Onze werkwijze

Heeft u een vraag of probleem op het gebied van bestuursrecht? We komen graag bij u langs. Dan maken we kennis en bekijken we de situatie. Hierdoor kunnen wij u op efficiënte en een laagdrempelige manier van dienst zijn. Vanzelfsprekend bent u ook van harte welkom op ons kantoor in het hart van de historische binnenstad van ‘s-Hertogenbosch om uw zaak aan ons voor te leggen.

In alle gevallen bekijken we eerst of we er zonder procedure uit kunnen komen. Indien dat niet lukt kunnen we een zienswijze indienen, bezwaar maken of beroep instellen bij de bestuursrechter. Zo nodig vragen we de bestuursrechter een voorlopige voorziening te treffen.

Advies

Elke zaak is uniek. Wij hebben ruime ervaring met juridische problemen in het bestuursrecht en kunnen u een passend advies geven over de beste strategie en aanpak.

Overleg en onderhandelen

We komen het liefst in overleg tot een oplossing voor uw probleem. Onze ervaring is dat uw zaak de grootste kans van slagen heeft als we voordat een definitief besluit is genomen, kunnen onderhandelen over uw zaak. Pas als dat niet lukt dan kunnen we namens u een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift opstellen en indienen.

Zienswijze, bezwaar of beroep

Als uw belangen worden aangetast of rechten worden geschonden, kunt u tegen een besluit een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift indienen. Het bestuursrecht is een ingewikkeld rechtsgebied met fatale termijnen. Dat betekent dat als de termijn voor het indienen van een zienswijze, bezwaar of beroep is verstreken, uw rechten zijn verspeeld. Ook moet een zienswijze, bezwaar of beroep aan formele eisen voldoen.

Om te voorkomen dat u fouten maakt en daardoor u zaak geen kans van slagen meer heeft, kunt u ons inschakelen. Wij hebben zeer ruime ervaring in het opstellen van stukken in het bestuursrecht en weten aan welke eisen deze moeten voldoen.

Inloopspreekuur

Op donderdag houden we een gratis inloopspreekuur tussen 16.00 en 18.00 uur aan de Molenstraat 8c in ’s-Hertogenbosch. Op dit inloopspreekuur kunt u uw probleem aan ons voorleggen. 

Bel ons op 073-211 00 32 voor advies of een vrijblijvend gesprek.

Laten we beginnen

Laten we beginnen

Laten we beginnen