Omgevingsrecht

W

Wilt u weten of u basis van het bestemmingsplan mag bouwen of verbouwen?

W

Is er een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding waar u het niet mee eens bent?

W

Wilt u als projectontwikkelaar een plan ontwikkelen, maar loopt u tegen problemen met de gemeente aan?

W

Wilt u een omgevingsvergunning (bouw of milieu) aanvragen of is deze juist geweigerd?

W

Woont u of bent u gevestigd in de buurt van een Natura 200 gebied en speelt de stikstofproblematiek?

W

Wilt u een verzoek tot planschade indienen?

Omgevingsrecht

In het omgevingsrecht komt alles samen wat te maken heeft met wat er gebeurt in de leefomgeving. Het gaat om bouwen, ruimtelijke ordening, natuur, milieu en water.

De overheid stelt wetten, regels en beleid vast over de leefomgeving. Al deze juridische documenten samen noemen we het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht is een boeiend rechtsgebied waarin ontwikkelingen snel gaan. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen u dus goed van dienst zijn.

Wetten

De belangrijkste wetten binnen het omgevingsrecht zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze vervangt een groot aantal andere wetten waaronder de Wabo en Wro.

Bestemmingsplan

De gemeente bepaalt in het bestemmingsplan hoe gronden gebruikt mogen worden en of en hoe deze mogen worden bebouwd. Een bestemmingsplan is een juridisch document waarin is vastgelegd welke bestemming op een perceel ligt, hoe het perceel mag worden gebruikt en wat de bouwvoorschriften zijn. In een bestemmingsplan is dus vastgelegd welke bestemming een perceel heeft. Dat kan bijvoorbeeld een woonbestemming, bedrijfsbestemming, horecabestemming of een detailhandelsbestemming zijn. De bestemming bepaalt hoe het perceel mag worden gebruikt. Wanneer er een woonbestemming op een perceel rust, mag er dus geen horecazaak komen.

Omgevingsvergunning

In de wet of in een bestemmingsplan staat of er voor bepaalde werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is. Het kan gaan om een omgevingsvergunning voor het bouwen of een omgevingsvergunning om een boom te mogen kappen, voorheen bouwvergunning en kapvergunning.

Advies

Het omgevingsrecht is een boeiend rechtsgebied waarin ontwikkelingen snel gaan. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen u dus uitstekend van dienst zijn.

Bel ons op 073-211 00 32 voor advies of een vrijblijvend gesprek.

Laten we beginnen

Laten we beginnen

Laten we beginnen