Horecarecht

W

Wilt u een drank- en horecavergunning aanvragen en heeft u hulp nodig?

W

Is uw vergunning ingetrokken of is de gemeente een handhavingsactie tegen u gestart?

W

Wilt u een bestemmingsplancheck laten doen om zeker te weten dat een horecabedrijf is toegestaan op de locatie die u op het oog heeft?

Horecarecht

Als horecaondernemer heeft u regelmatig te maken met de gemeente. Daarbij kan het gaan om een Drank- en Horecavergunning die u moet aanvragen of een Bibob-toets die u verplicht moet doorlopen. Het kan ook zijn dat u een exploitatievergunning wilt aanvragen of dat deze juist is ingetrokken. Wij hebben ruime ervaring met horecarecht en hebben al vele horecaondernemers geadviseerd.

Wet- en regelgeving

Het horecarecht omvat alle wet- en regelgeving waaraan u zich als horecaondernemer, maar ook de overheid zich moet houden. De belangrijkste wetten binnen het horecarecht zijn de Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen en de Opiumwet. Ook heeft elke gemeente zijn eigen regels over horecazaken en die staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en specifieke beleidsregels. Hierin staan bijvoorbeeld regels over sluitingstijden of de exploitatievergunning.

Vergunningen

Als u een café, restaurant of een andere horecaonderneming start, heeft u daarvoor een vergunning nodig. Als u alcohol wilt schenken is een Drank- en horecavergunning verplicht. Ook is in de meeste gemeenten een exploitatievergunning verplicht. Ook is het bestemmingsplan van belang, want daarin staat of op de door u gewenste locatie een horecabedrijf is toegestaan. Wij kunnen voor u deze controle uitvoeren.

Wet openbaarheid van bestuur

Als horecaondernemer kunt u te maken krijgen met handhaving. De gemeente kan u bijvoorbeeld een dwangsom opleggen als u de sluitingstijd heeft overtreden of als er geluidsoverlast is geweest. De gemeente kan niet zomaar een boete opleggen maar moet daarbij aan strenge voorwaarden voldoen.

Advies

Het algemene bestuursrecht is neergelegd in wetten waarmee wij dagelijks werken. Bel ons op 073-211 00 32 voor advies of een vrijblijvend gesprek.

Laten we beginnen

Laten we beginnen

Laten we beginnen