STERK IN BESTUURSRECHT

STERK IN BESTUURSRECHT

Uilenburg Advocaten is uniek:

opgericht door drie vrouwen en volledig gespecialiseerd in bestuursrecht.

Ons specialisme

Wij houden ons bezig met het bestuursrecht. Bestuursrecht gaat over zaken die te maken hebben met de overheid (zoals gemeente, provincie, waterschap en centrale overheid). In het bestuursrecht staan de regels waaraan de overheid zich dient te houden centraal.

Waar wij bij kunnen helpen

Wilt u zich verzetten tegen een bestemmingsplan?  Een omgevingsvergunning aanvragen?  Of iets ondernemen tegen een verleende of geweigerde omgevingsvergunning? Heeft u te maken met handhaving? Of wilt u planschade claimen? Wat te doen bij sluiting van uw horecainrichting? Of wilt u een subsidie aanvragen of is deze juist afgewezen? Hebt u herrie met uw buren? Dan kunt u bij Uilenburg Advocaten terecht.

Onze werkgebieden

Algemeen bestuursrecht

Wilt u de regels voor het instellen van bezwaar of beroep weten? Vindt u dat de overheid onzorgvuldig heeft gehandeld? Wilt u een Woo-verzoek indienen?

Omgevingsrecht

Wilt u weten of u basis van het bestemmingsplan mag bouwen of verbouwen? Is er een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding waar u het niet mee eens bent?

Horecarecht

Wilt u een drank- en horecavergunning aanvragen en heeft u hulp nodig? Of is uw vergunning ingetrokken of is de gemeente een handhavingsactie tegen u gestart?

Agrarisch recht

Wilt u uw agrarisch bedrijf uitbreiden en heeft u hulp nodig bij het juridische traject? Denkt u na over beëindiging van uw bedrijf en wilt u de mogelijkheden voor de toekomst verkennen?

Subsidierecht

Wilt u een subsidie aanvragen? Of is een subsidie geweigerd en wilt u bezwaar indienen? Moet u een reeds verleende subsidie terugbetalen?

Handhaving

Heeft u een dwangsom ontvangen? Heeft de gemeente u een last onder bestuursdwang opgelegd? Wilt u dat de gemeente handhavend optreedt tegen overlast?

Onze werkwijze

Advies

Elke zaak is uniek. Wij hebben ruime ervaring met juridische problemen in het bestuursrecht en kunnen u een passend advies geven over de beste strategie en aanpak.

Actie

We komen het liefst in overleg tot een oplossing voor uw probleem. Onze ervaring is dat uw zaak de grootste kans van slagen heeft als we voordat een definitief besluit is genomen, kunnen onderhandelen over uw zaak. Pas als dat niet lukt dan kunnen we namens u een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift opstellen en indienen.

Inloopspreekuur

Op donderdag houden we een gratis spreekuur tussen 16.00 en 18.00 uur aan de Molenstraat 8c in ’s-Hertogenbosch.

Via info@uilenburgadvocaten.nl kunt u zich aanmelden voor het gratis spreekuur.  

 

Ons Team

Florence Khalil

Florence Khalil

Advocaat

Mieke Geeraedts

Mieke Geeraedts

Advocaat

Annemarie Posset

Annemarie Posset

Advocaat

Florence Khalil

Florence Khalil

Advocaat

Mieke Geeraedts

Mieke Geeraedts

Advocaat

Annemarie Posset

Annemarie Posset

Advocaat

Wat onze cliënten zeggen

“Florence Khalil ervaren wij als zeer gewaardeerd. Door haar karakter, levenswijsheid, behulpzaamheid en kennis is zij van toegevoegde waarde in het ontrafelen en oplossen van conflicten. Florence is doortastend, leergierig en roept zo nodig ook hulp in van gespecialiseerde derden om haar cliënten zo goed mogelijk bij te staan. Zeker geen doorsnee advocate, maar een echt mens die wij van harte kunnen aanbevelen.”

Tevreden clienten

“Wij doen al geruime tijd (ca 15 jaar) zaken met Mieke Geeraedts, vooral op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningen. Dit heeft altijd een zeer prettig en constructief karakter. Er is veel kennis over de materie aanwezig, waardoor veel probleemvraagstukken in het verleden zijn opgelost. Er wordt meegedacht en zelfs verder dan de klant zelf had kunnen bedenken. In ons (kikker-)land hebben wij met zoveel externe factoren te maken dat alleen constructief overleg ergens toe kan leiden. Menig vergunning hebben zij zo verkregen.”

Gubbels bedrijven

Wij hebben Annemarie leren kennen als een vrouw met verstand van zaken, maar bovenal een makkelijk te benaderen jurist. Annemarie luistert, zet mogelijkheden uiteen, durft ook haar beargumenteerd advies te geven, met respect en behoud van relatie. Wij hebben ons gesteund gevoeld in ons proces met de gemeente, waarbij we tevreden zijn met het resultaat.

Walter en Nicole

Laten we beginnen

Laten we beginnen

Laten we beginnen