Onze werkgebieden

Algemeen bestuursrecht

Wilt u uw agrarisch bedrijf uitbreiden en heeft u hulp nodig bij het juridische traject? Denkt u na over beƫindiging van uw bedrijf en wilt u de mogelijkheden voor de toekomst verkennen? Of heeft de gemeente of milieudienst een controle uitgevoerd, daarbij overtredingen geconstateerd en bent u in een juridische procedure terechtgekomen? Heeft u een stikstofprobleem of heeft u te maken met onteigening?

Omgevingsrecht

Wilt u weten of u basis van het bestemmingsplan mag bouwen of verbouwen? Is er een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding waar u het niet mee eens bent? Wilt u als projectontwikkelaar een plan ontwikkelen, maar loopt u tegen problemen met de gemeente aan? Wilt u een omgevingsvergunning (bouw of milieu) aanvragen of is deze juist geweigerd? Woont u of bent u gevestigd in de buurt van een Natura 200 gebied en speelt de stikstofproblematiek? Wilt u een verzoek tot planschade indienen?

Horecarecht

Wilt u een drank- en horecavergunning aanvragen en heeft u hulp nodig? Of is uw vergunning ingetrokken of is de gemeente een handhavingsacties tegen u gestart? Wilt u een bestemmingsplancheck laten doen om zeker te weten dat een horecabedrijf is toegestaan op de locatie die u op het oog heeft?

Agrarisch recht

Wilt u de regels voor het instellen van bezwaar of beroep weten? Wilt u zich beroepen op het gelijkheidsbeginsel? Vindt u dat de overheid onzorgvuldig heeft gehandeld? Bent u van mening dat uw verzoek zonder deugdelijke motivering is afgewezen? Wilt u een WOB-verzoek indienen?

Subsidierecht

Wilt u een subsidie aanvragen? Of is een subsidie geweigerd en wilt u bezwaar indienen? Moet u een reeds verleende subsidie terugbetalen?

Handhaving

Heeft u een dwangsom ontvangen? Heeft de gemeente u een last onder dwangsom opgelegd? Wilt u dat de gemeente handhavend optreedt tegen overlast?

Laten we beginnen

Laten we beginnen

Laten we beginnen