Agrarisch recht

W

Wilt u uw agrarisch bedrijf uitbreiden en heeft u hulp nodig bij het juridische traject?

W

Denkt u na over beëindiging van uw bedrijf en wilt u de mogelijkheden voor de toekomst verkennen?

W

Heeft de gemeente of milieudienst een controle uitgevoerd, daarbij overtredingen geconstateerd en bent u in een juridische procedure terechtgekomen?

W

Heeft u een stikstofprobleem of heeft u te maken met onteigening?

Agrarisch recht

Als agrariër heeft u regelmatig te maken met de gemeente. Daarbij kan het gaan om een omgevingsvergunning die nodig is voor de uitbreiding van uw bedrijf of het omzetten van uw agrarisch bedrijf naar een andere (niet agrarische) functie. Het kan ook zijn dat de gemeente of milieudienst een controle heeft uitgevoerd en daarbij overtredingen heeft geconstateerd en u in een juridische procedure terecht bent gekomen. Wij hebben ruime ervaring met deze wet- en regelgeving en hebben al vele agrarische ondernemers geadviseerd.

Wet- en regelgeving

Het agrarisch recht omvat alle wet- en regelgeving waaraan de hele agrarische sector, dus boeren, tuinders, loonwerkers en landeigenaren, maar ook de overheid  zich moet houden. De belangrijkste wetten binnen het agrarische recht zijn de Wet Milieubeheer, Wet geluidshinder, Wet bodembescherming,  Meststoffenwet, Wet natuurbescherming en Wet Geurhinder en veehouderij. Ook de provincie speelt in het agrarisch recht een grote rol. De agrarische sector verandert snel en wet- en regelgeving wordt strenger en complexer.  

Bestemmingsplan wijziging en vergunningen

Omdat veel agrariërs stoppen of geen opvolgers kunnen vinden, komen gebouwen en gronden met een agrarische bestemming vrij. Deze gebouwen worden ‘vrijkomende agrarische bebouwing’ (zogenaamde VAB’s) genoemd. Om deze gronden en gebouwen voor een ander doel te kunnen gebruiken, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden of is een omgevingsvergunning nodig. Ook voor uitbreidingen van agrarische bedrijven is vrijwel altijd een bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning nodig. Uilenburg Advocaten staat u als agrarisch ondernemer graag bij in dergelijke situaties.

Advies

Het agrarisch recht is een complex rechtsgebied waarin ontwikkeling snel gaan en de politiek en publieke opinie een grote rol spelen. Wij hebben ruime ervaring met het adviseren van agrariërs. 

Bel ons op 073-211 00 32 voor advies of een vrijblijvend gesprek. 

 

Laten we beginnen

Laten we beginnen

Laten we beginnen