Subsidierecht

W

Wilt u een subsidie aanvragen?

W

Is een subsidie geweigerd en wilt u bezwaar indienen?

W

Moet u een reeds verleende subsidie terugbetalen?

Subsidierecht

Het kan zijn dat u subsidie wilt aanvragen, bijvoorbeeld voor het verduurzamen van een woning of kantoorpand, voor de exploitatie van een culturele instelling of een sportclub of voor de innovatie van uw bedrijf. Het kan ook zijn dat een subsidie is geweigerd en u daartegen bezwaar wilt maken. Subsidierecht is een breed rechtsgebied en daarom ook zo interessant. Wij hebben ruime ervaring met subsidierecht en kunnen u daarom goed adviseren over de te nemen stappen.

Wet- en regelgeving

Het subsidierecht omvat alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op subsidies en waaraan u zich als burger of ondernemer, maar ook de overheid zich moet houden. De belangrijkste wet binnen het subsidierecht is de Algemene wet bestuursrecht. Hierin zijn bepalingen opgenomen over het aanvragen van subsidies, over het verlenen en vaststellen van subsidies en over het verbinden van verplichtingen aan een subsidie.

Subsidie

Specifieke informatie over het aanvragen van een subsidie staat in de subsidieregeling over de activiteit waarvoor u subsidie wilt aanvragen. Bijvoorbeeld voor het verduurzamen van uw woning, het uitvoeren van ene kunstproject of het innoveren van uw (agrarisch) bedrijf. In de subsidieregeling is bijvoorbeeld te lezen aan welke eisen u moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen en welke stukken u moet indienen.

Advies

Het subsidierecht is een breed rechtsgebied waarin veel aspecten samenkomen. Wij hebben ruime ervaring met het adviseren van burgers, culturele instellingen, kunstfondsen en ondernemers over subsidies.

Bel ons op 073-211 00 32 voor advies of een vrijblijvend gesprek.

Laten we beginnen

Laten we beginnen

Laten we beginnen