Een subsidie vraagt u aan omdat u geld nodig heeft voor een activiteit. Zonder geld van de overheid zou u die activiteit niet uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om het organiseren van een buurtfeest, het geven van muziekles of het isoleren van uw huis. Allemaal zaken waarvoor subsidieregelingen bestaan.

Wat is een subsidie?
In de Algemene wet bestuursrecht staat wat een subsidie is en welke regels gelden. Volgens de wet is een subsidie “de aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten”.

In gewone mensentaal: subsidie is een geldbedrag dat u van de overheid krijgt om bepaalde activiteiten uit te voeren.

Hoe werkt het?
U krijgt natuurlijk niet zomaar geld van de overheid of wel u krijgt niet zomaar een subsidie. Hiervoor moet u een officiële aanvraag indienen. Per gemeente is dit anders geregeld, maar meestal kunt u digitaal een aanvraag doen. In de subsidieregeling die van toepassing is, kunt u lezen waar uw aanvraag aan moet voldoen. Subsidieregeling zijn niet eenvoudig te lezen, voor ons is dit dagelijks werk. Dus heeft u vragen, mail of bel ons.

Beslissing
Nadat u een aanvraag heeft gedaan, gaat de gemeente de aanvraag toetsen. Als de gemeente vindt dat u voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor subsidie, dan krijgt u een besluit waar dit in staat. Dit is een zogenaamd “verleningsbeschikking”.

Het kan ook zijn dat de gemeente vindt, dat u niet voldoet aan de eisen. Dan weigert de gemeente de subsidie. U ontvang een besluit waar dit in staat. U krijgt dan dus geen geld. Dat is natuurlijk heel vervelend, want u heeft het geld nodig voor de activiteiten die u wilde uitvoeren.

Bezwaar maken
Wij adviseren om altijd bezwaar te maken tegen de weigering van een subsidie. Regelmatig maakt de gemeente een fout en moet de subsidie alsnog worden verleend. Binnen zes weken nadat u de weigering heeft ontvangen, kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit is niet eenvoudig en wij adviseren altijd om een jurist of advocaat dit te laten doen. Dan maakt u meer kans. 

Wij hebben veel ervaring met subsidierecht. Bel ons op 073-11 00 32 of mail via info@uilenburg-advocaten.nl