’s-Hertogenbosch is een bijzonder advocatenkantoor rijker: Uilenburg Advocaten. In dit nieuwe kantoor bundelen Mieke Geeraedts, Florence Khalil en Annemarie Posset hun krachten. Uilenburg Advocaten is gespecialiseerd in Bestuursrecht.  

Alledrie hebben we ruime ervaring in bestuursrecht. Mieke Geeraedts en Florence Khalil bij GD advocaten en Annemarie Posset bij Snijders Advocaten en haar eigen rechtspraktijk. We werken in een kantoor dat dus louter uit vrouwen bestaat. “Dat is bijzonder, hoewel wij het als een natuurlijke samensmelting zien van professionals met dezelfde visie op een bestuursrechtelijk kantoor”, aldus Mieke Geeraedts. 

Specialisme: Bestuursrecht
Florence Khalil: “Als Uilenburg Advocaten richten we ons puur op Bestuursrecht: daar ligt onze passie en expertise, met name in het omgevingsrecht.” Bestuursrecht gaat over zaken die te maken hebben met de overheid (zoals gemeente, provincie, waterschap en centrale overheid). In het bestuursrecht staan de regels waaraan de overheid zich dient te houden centraal.

Van bestemmingsplan tot horecarecht
Voorbeelden zijn: verzet tegen een bestemmingsplan, een omgevingsvergunning aanvragen, iets ondernemen tegen een verleende of geweigerde omgevingsvergunning of planschade claimen. “Wat te doen bij sluiting van uw horecainrichting? Of wilt u een subsidie aanvragen of is deze juist afgewezen? Hebt u herrie met uw buren? Dan kunt u bij Uilenburg Advocaten terecht.”

Werkwijze
Annemarie Posset: “Onze werkwijze is dat we in alle gevallen bekijken of we  er zonder procedure uit kunnen komen en indien dat niet lukt kunnen we een zienswijze, bezwaar maken of beroep instellen bij de bestuursrechter. Zo nodig vragen we de bestuursrechter een voorlopige voorziening te treffen.”

Locatie
Uilenburg Advocaten is op 1 januari 2022 gestart in De Uilenburg, aan de Molenstraat 8c in het hart van ’s-Hertogenbosch. We hebben heel bewust voor deze bruisende stadse locatie gekozen, waar we op een gastvrije manier onze relaties kunnen ontvangen.